Ч Районен съд Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
КОНТАКТИ
=
ИНФОРМАЦИЯ
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 
 157833 
 Начална страница  
 Начало


 

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ!


Районен съд гр.Чепеларе определя 10.02.2016г. за

„Ден на отворените врати”.

 

Уведомяваме гражданите и медиите, че на 10.02.2016г. в Районен съд–Чепеларе ще се проведе „Ден на отворените врати”.

В 12.00часа ще се прожектира презентация по темата какви видове дела се разглеждат в Районен съд–Чепеларе. Съдебният заседател Надежда Мангадашева ще запознае присъстващите със статута на съдебния заседател.

Гражданите и гостите на мероприятието ще имат възможност  да изгледат филм за детското правосъдие в България от сайта на Висшия съдебен съвет.

Специално поканени да вземат участие в „Деня на отворените врати” са учениците на СОУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе и техните ръководители.

Присъстващите ще бъдат запознати със специално оборудваната стая за изслушване на деца, съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето и специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”.     
Уважаеми посетители, постановените съдебни актове на районен съд Чепеларе се намират в ляво, в секция "Постановени съдебни актове". За всеки месец има подсекция, в която публикуваните постановени актове са групирани по граждански и наказателни дела, подредени по дата на съдебния акт. Съдебните актове са достъпни с използването на произволен браузър.

                 Към 2016 г. в РС Чепеларе работят по щатно разписание 15 човека, в т.ч. 2 магистрати,  1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 11 служители.

          Съдебната администрация включва: административен секретар, главен счетоводител, системен администратор, компютърен оператор, деловодители, съдебни секретари, призовкар, персонал по поддръжката и чистач. 

 
 

           През изминалата календарна 2014 година районен съд Чепеларе завърши със следните резултати:  

  

Отчет за дейността на РС Чепеларе за 2014 година

 


 

       Нотариалната дейност на съдебен район гр. Чепеларе се извършва от нотариуси Андон Димитров Великов и Николай Василев Бъчваров.

    Адрес на нотариалната кантора.

          Полина Стоянова е лицензиран медиатор № 20150120001 в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.Информационна брошура 
Информационна брошура
на Районен съд - гр. Чепеларе в партньорство с Проект за развитие на съдебната система (ПРСС) и Инициатива за укрепване на съдебната система (ИУСС) в България на USAID и ИЙСТ УЕСТ МЕНИДЖМЪНТ ИНСТИТУТ
Прокуратура 
Районна прокуратура
град Чепеларе
Вещи лица и адвокати 
Вещи лица и адвокати
Нотариуси 
Списък на нотариусите
с район на действие град Чепеларе
Медиатори 
Медиатори
Връзки 
Адреси
полезни адреси на държавни и неправителствени организации
4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР